Loading...
Loading...
Loading...

Projectes

Quadres de potència i maniobra
Cablejat elèctric i comunicacions
Il·luminació tècnica i decorativa i automatitzacions i control de lluminàries
Instal·lació maquinària industrial, cadena de producció
Control de consum per cuadre de potència
Instal·lació de servidors informàtics, cablejats i mapeig
Projecte d’automatització per classificació i traçabilitat de producte
Quadre per banc de proves
Instal·lació de proves per control de transport de material sòlid en fase densa
Control de potència amb variadors de freqüència
Quadre de potència i control amb Scada
Control amb Scada i IOT calderes industrial